Levenskalender: de Dood

Aankomende evenementen

27-07-2023

De ‘Warme Kille’ dag in de Heurne. De jaarlijkse gezellig dag met zingen, lernen met onze rabijn, nasjen en schmoezen.

27-07-2023

Bezoek van de jongeren Sjaliach in onze sjoel in Haaksbergen.

01-06-2023

Lernavond over levenseinde

20.00

25-05-2023

Sjawoeot komt er aan

21.15

Najaar 2022 – levensmomenten volgens de Joodse traditie.

In het Jodendom kennen we behalve de jaarlijks terugkerende kalender met zijn vele feest- en ook treur- en herdenkingsdagen ook een ‘levenskalender.’
Van de wieg tot het graf zijn er beproefde tradities ontstaan, die onze gang door het leven begeleiden.
Aan de invulling van deze levensmomenten willen we dit seizoen aandacht besteden.

Donderdagavond 8 december 2022

– Tot de dood ons scheidt – over ziekte, lijden, overlijden, begraven en rouw. –

Docent is Bert Oude Engberink.
De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1, te Haaksbergen.
De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.
Deelname kost 5 euro p.p. per avond.
De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee.

U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken
op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306
t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’

De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stg. Synagoge Haaksbergen.