Colofon

Ontwerp: Bureau Webfluencer i.s.m. Dick Hage Teksten & redactie: bestuur LJG TwenteFoto’s: archief LJG Twente Webmaster: Bert Oude Engberink

Contact

Het Bestuur van de LJG Twente bestaat uit: Bert Oude Engberink, voorzitter Annemiek van Buchem, extern secretaris Marita Alons, intern secretaris Hans de Heer, penningmeester Gonnie Blok-Dragt, lid Het bestuur is voor vragen of opmerkingen bereikbaar via het secretariaat. Een contactformulier vindt u hier. 

Disclaimer

BEELDMATERIAAL Deze website is met behulp van diverse vrijwilligers gerealiseerd. Wij hebben ons best gedaan om alleen rechtenvrije beelden te gebruiken op deze site en als personen zijn afgebeeld, hebben wij de regels zoals neergelegd in de AVG, in acht genomen.Mochten wij ons toch vergist hebben en ben je van mening dat we onrechtmatig van […]

ANBI status

  De LJG Twente heeft een ANBI-status RSIN 820878522 (groepsbeschikking Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom met fiscaalnummer 820878522).  Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift. Er zijn voor u fiscale voordelen verbonden […]

Contactformulier

Neem nu contact op Bezoekadres Synagoge:Ruisschenborgh 1, Haaksbergen Postadres:Vogelwikke 10, 7242 MA Lochem e-mail: secretaris@ljgtwente.nl  Bankrekening: NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen