Progressief Jodendom

Het progressieve/liberale Jodendom is in de 19de eeuw ontstaan en heeft haar oorsprong in Duitsland. Onder invloed van de Joodse Verlichtingsbeweging (Haskala) zijn Joden op zoek gegaan naar andere vormen om het Jodendom te beleven. Vormen waarbij de naleving van traditie en halacha meer aansluiting vond bij de moderne tijd. Sjoeldiensten werden gemoderniseerd en het […]

Lidmaatschap

Overweegt u lid te worden van de LJG Twente, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur. Het bestuur is bereikbaar via secretaris@ljgtwente.nl .

Over ons

De Liberaal Joodse gemeente Twente is één van de tien progressief/liberaal Joodse Gemeenten en als zelfstandig lid aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). De LJG Twente is in 1971 opgericht. De synagoge waar de gemeente voor haar diensten en activiteiten bijeenkomt staat in Haaksbergen. De gemeente heeft ca. 50 leden.Wij richten ons […]