Tora- en Haftaralezingen

De Tora omvat de vijf boeken van Mozes: Op sjabbat wordt een afdeling, Parasja/Sidra, uit de Tora gelezen en een gedeelte (haftara) uit de Profeten. Het progressief Jodendom kent een drie-jaren cyclus. Via onderstaande links kunt u de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de volledige drie-jarencyclus. Daarbij vindt u de bijbehorende […]

Rabbijn

  Onze Rabbijn Rabbijn Albert Ringer is geboren in 1952 in Den Haag. Hij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Groningen, Amsterdam en Jeruzalem en heeft zich gespecialiseerd op vroege synagoge architectuur. Na zijn studie heeft hij gewerkt als software engineer.  In 2008 heeft rabbijn Ringer zijn semicha (rabbinale bevoegdheid) verkregen aan het Levisson Instituut te Amsterdam. Hiermee behoort […]

Eredienst

Diensten worden in Haaksbergen gehouden en zijn gebaseerd op onze lange traditie, waarbij mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.  Dat betekent dat Joodse vrouwen net als de mannen opgeroepen kunnen worden voor Thora en deel nemen aan alle aspecten van de dienst. Wij vinden het fijn om bezoekers, ook van andere kehillot, te verwelkomen. U bent van harte welkom om een […]

Parasja van de Week

Over de wekelijkse parasja verzorgt het Levisson Instituut voor elke sjabbat een commentaar. De sidra van de week kunt u vinden op de website van het Levisson Instituut.

Joodse Kalender

Op deze pagina een link naar een handige app om een Nederlandse datum om te rekenen tot een Joodse datum en andersom. Klik hier. Je ziet daar ook een link naar een Joodse kalender, loeach. Hieronder de data van Joodse feest- en treurdagen in 5783 en volgende jaren en verder een uitleg hoe de Joodse kalender en […]

Feest- & gedenkdagen

 5784 | 2023 5785 | 2024 5786 | 2025     Rosj haShana 16 + 17 sep 3 + 4 okt 23 + 24 sep Jom Kipoer 25 sep 12 okt 2 okt Soekot 30 sep 17 okt 7 okt Simchat Tora 7 okt 24 okt 15 okt Chanoeka 8 dec 26 […]

Levenscyclus

Het Jodendom kent een rijke traditie aan gebruiken en rituelen op belangrijke en bijzondere momenten van het Joods leven.  Geboorte Bij de geboorte, afhankelijk van of het een zoon of een dochter is, vindt resp. de Briet mila  of  Zewet habat plaats. De Briet mila is al een heel oude traditie. De mila (besnijdenis) wordt […]

Religie & traditie

De sjabbat staat centraal in het Jodendom.Sjabbat is de zevende dag van de week en geldt al duizenden jaren als de Joodse rustdag. Op sjabbat ben je vrij van dagelijkse plichten, mag je actief niets doen. De sjabbat begint voor zonsondergang, op vrijdagmiddag. Twee kaarsen worden aangestoken. Het hele gezin zit aan tafel. Gasten zijn […]