Leerhuis Synagoge Haaksbergen

Cursusjaar 2022 – 2023 – levensmomenten volgens de Joodse traditie.

In het Jodendom kennen we behalve de jaarlijks terugkerende kalender met zijn vele feest- en ook treur- en herdenkingsdagen ook een ‘levenskalender.’ Van de wieg tot het graf zijn er beproefde tradities ontstaan, die onze gang door het leven begeleiden. Aan de invulling van deze levensmomenten willen we dit seizoen aandacht besteden. 

Donderdagavond 24 november 2022 – En leef ermee – volwassenheid: verliefd, verloofd, getrouwd. De huwelijksceremonie, huwelijkse omgang en ook scheiding komen aan de orde.

Donderdagavond 8 december 2022 – Tot de dood ons scheidt – over ziekte, lijden, overlijden, begraven en rouw. 

Beide data zijn uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Deelnemers krijgen bericht; andere geïnteresseerden kunnen zich voor een bericht hierover aanmelden bij de secretaris: secretaris@ljgtwente.nl

Docent is Bert Oude Engberink. De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1, te Haaksbergen. De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost 5 euro p.p. per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee. 

U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’

De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stg. Synagoge Haaksbergen.

Graag tot ziens in ons Leerhuis!

D. Daniëls, secretaris.