Contact

Het Bestuur van de LJG Twente bestaat uit:

Bert Oude Engberink, voorzitter

Annemiek van Buchem, extern secretaris

Marita Alons, intern secretaris

Hans de Heer, penningmeester

Gonnie Blok-Dragt, lid

Het bestuur is voor vragen of opmerkingen bereikbaar via het secretariaat.

Een contactformulier vindt u hier