Bar/bat mitswa

Wanneer een jongen 13 wordt is hij bar mitswa, en een meisje wordt bat mitswa met 12 jaar. Dan zijn zij religieus meerderjarig (zoon/dochter van het gebod). Vanaf dat moment zijn zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij in hun leven maken. Deze gebeurtenis wordt gevierd op een sjabbat die vlak bij de Joodse geboortedatum van het kind ligt. Een groots moment met een bijzondere sjoeldienst, waar zij in het zicht van hun familie en de gemeenschap hun meerderjarigheid tonen en als Joodse volwassenen gaan participeren in sjoel. Tijdens de dienst wordt de Bar mitswa jongen/het Bat mitswa meisje voor de Tora geroepen. Uiteraard zijn er die dag ook cadeaus bij en wordt de dag afgesloten met een groot feest.