Levenscyclus

Het Jodendom kent een rijke traditie aan gebruiken en rituelen op belangrijke en bijzondere momenten van het Joods leven. 

Geboorte

Bij de geboorte, afhankelijk van of het een zoon of een dochter is, vindt resp. de Briet mila  of  Zewet habat plaats. De Briet mila is al een heel oude traditie. De mila (besnijdenis) wordt uitgevoerd door een daartoe opgeleide moheel van het Verbond voor Progressief Jodendom.

Het verwelkomen van een pasgeboren dochter in de joodse gemeenschap is betrekkelijk nieuw. De LJG Twente biedt ouders met dit ritueel de mogelijkheid hun dochter haar (joodse) naam en een zegen te geven. De religieuze betekenis van deze ceremonie is dezelfde als die van de Briet mila. Het meisje wordt binnengeleid in het Verbond tussen God en het volk Jisraël en de ouders verklaren dat het hun bedoeling is haar een joodse opvoeding te geven

Bar en bat mitswa

Als een dochter 12 jaar of een zoon 13 jaar wordt, doen zij resp. bat of bar mitswa.

Hiermee wordt de religieuze volwassenheid gevierd. De zoon of dochter leest een gedeelte uit de Tora. Een gedeelte dat op de sjabbat na de 13de, resp. 12de verjaardag wordt gelezen. Het is altijd een feestelijke sjoeldienst met veel familie, vrienden en vaak ook klasgenoten. En met cadeaus en een feestelijke maaltijd!

Huwelijk
Het huwelijk  is een belangrijke gebeurtenis in de levenscyclus. De trouwplechtigheid vindt plaats onder een baldakijn (choepa). Deze symboliseert  het nieuw te vormen Joods huis. De plechtigheid kan plaats vinden in de synagoge, maar ook kan deze buiten in de open lucht onder de sterrenhemel plaatsvinden.
De LJG Twente verzorgt Choepot.  U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met het secretariaat. 

Overlijden

Het leven is ook eindig. Onze rabbijn verzorgt pastorale zorg, ook in de laatste levensfase. Daarin wordt hij bijgestaan door de leden van de kehilla die samen het Chewra kadisja vormen.

In Enschede beheren wij Gan ha-Olam, onze eigen begraafplaats; een afgescheiden deel van de algemene Wester Begraafplaats aan de Hengelosestraat 487. 

In overleg met de nabestaanden ondersteunt en staat de gemeente nabestaanden bij tijdens de sjiwwe (rouwweek)

De LJG Twente verzorgt Lewajot.  U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met het secretariaat.