LJG Twente in het Jaarverslag van het Verbond

4.7 LJG Twente

Het jaar 2021 is voor ons een jaar geweest van op en af. Veel van onze activiteiten hebben plaatsgevonden middels Zoom, omdat het voor fysieke bijeenkomsten wegens corona in onze eigen sjoel of ook voor onze ‘uitwijksjoel’ in Lochem nog te vroeg was. Zo hebben we voor de vele feesten en ook gewone sjabbatot thuis en ook vanuit sjoel Zoom-diensten verzorgd.
Voor Pesach hebben we een driedelige Seider/Pesachcursus digitaal aangeboden, waaraan door velen werd deelgenomen.
TV Oost besteedde dit jaar veel aandacht aan de Hollandia Matzebakkerij te Enschede. Onze voorzitter mocht in die documentaire uitgebreid uitleg geven.
De seiders van Toe Bisjwat en van Pesach werden vanuit huis georganiseerd en met Poeriem hebben we ’s avonds de megille ook via Zoom gelezen. Om dit toch een beetje feestelijker te maken hebben we als vanouds misjloach manot gestuurd, zodat iedereen na afloop van de megillelezing wat te snoepen had.
Bijzonder was dit jaar het digitale klezmerconcert met Lag Ba’Omer, dat vanuit onze eigen sjoel door het duo NIHZ, Sanna van Hulst en Bobby Rootveld, met hun zoontje Levi werd verzorgd.
Ook met Sjawoeot waren we via Zoom verbonden en hebben we de Megillat Ruth vanuit huis met elkaar gelezen.
Zo ook was er een digitale avonddienst tijdens Tisja Be’Av en hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en in december het aansteken van de chanoekia voor het scherm gehouden.
Op 4 juli hebben we in de ruime tuin bij de chazzaniem een hightea gehouden, waarbij we elkaar sinds tijden weer eens, in de buitenlucht, konden ontmoeten.
Voor de Jamiem Noraiem waren we dit jaar welkom in de Protestantse Kerk in Haaksbergen. Hier konden we vanwege de ruimte goed zitten en onbelemmerd de dagen doorbrengen. Na afloop van Jom Kipoer hebben we in het ruime Theater de Kappen om de hoek kunnen aanbijten.
Helaas hebben we de festiviteiten voor ons 50-jarig bestaan met Chanoeka nog moeten opschorten, omdat de beperkingen vanwege corona het feestelijke karakter ervan teveel zouden inperken. Dat halen we in 2022 in.


Voorzitter LJG Twente.

Lees hier het gehele jaarverslag